Beboerdemokratiet

Beboerdemokratiet

Beslutningsreferat af sidst afholdte blokrådsmøde

 

BR-møde 554, 2. december 2021

 

Dirigent:          Henrik/428D
Dagsorden godkendt uden bemærkninger.
Referat godkendt uden bemærkninger.
Deltagere uden stemmeret:  Anne/KAB og Palle/EJK
Gæster:            ingen
BR-sag 554.a: 'Driftsregnskab 2020-21' blev vedtaget med stemmetallene 21/0/0.
BR-sag 554.b: 'Lokale til 'I tråd med Verden'' blev vedtaget med stemmetallene 19/2/0.
BR-sag 554.c: 'Træhegn mod gavle og spindeltrapper' blev vedtaget med stemmetallene 15/6/0.
BR-sag 554.d: 'Køkkenlåger' blev vedtaget med stemmetallene 18/2/0.

 

 

Næste blokrådsmøde bliver afholdt d. 6. januar 2022 kl. 19:00 i Servicecentralen. 

 

Beboerdemokratiet i Farum Midtpunkt er organiseret på en anden måde end i andre almene boligafdelinger, nemlig med en "grundlov" og Blokrådets Forretningsorden.

Se en grafisk fremstilling af beboerdemokratiets organisering i Farum Midtpunkt og læs mere om de regler, der er vedtaget af beboerdemokratiet i Farum Midtpunkt.

 

Klik på billedet nedenfor for at læse Farum Midtpunkts Grundlov og Forretningsorden.

 

 

Beboerdemokratiet i en almen boligorganisation er kompliceret, da rammerne dels er fastlagt i en række love og bekendtgørelser og dels i boligorganisationens egne vedtægter.

 

Klik på billedet nedenfor for at læse Furesø Boligselskabs vedtægter

 


 

Ønsker du at læse mere om boligselskabet, så klik ind på Furesø Boligselskabs hjemmeside.

 

 

Husmøder

Husmøder i de individuelle blokke koordineres efter, hvornår blokrådsmøderne er lagt i kalenderen. Hent blokrådskalenderen 2020, når I skal planlægge jeres husmøder i blokken.


Blokkenes fællesrum
Alle blokkene har nogle fællesrum, som de bruger til forskellige formål - herunder når der skal afholdes husmøder og andre festlige arrangementer.

Inventaret i fællesrummene er forsikret over ejendommens forsikring, såfremt der forefindes en inventarliste.

Derfor bør alle blokke sørge for, at Ejendomskontoret altid har en opdateret version. I kan hente en skabelon til inventarlisten her.

Hjemmesiden bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies under dine indstillinger. Læs persondata- og cookiepolitik her.