Projekter

Spørgsmål & Svar

Her vil du kunne finde de typiske spørgsmål, der bliver stillet før og mens arbejdet er i gang samt finde svar på disse.

 

Opstart af projektet

Spørgsmål: Hvornår opstarter projektet i min blok?

Svar: Du kan holde dig orienteret på den nyeste opdaterede tidsplan

 

Spørgsmål: Bliver vi indkaldt til et møde om projektet?

Svar: Ja, der bliver afholdt informationsmøder for de enkelte kvarterer (Paltholm-, Bybæk-,  og Nygårdterasserne). Informationsmøderne vil blive varslet i din postkasse i god tid, inden arbejdet opstartes i dit kvarter.

 

Spørgsmål: Hvor lang tid i forvejen bliver vi varslet om, hvornår fællesrummene skal være ryddet?

Svar: 1,5 – 2 måneder inden arbejdet opstartes, vil jeres blok blive varslet. Varslingen vil indeholde generel information – herunder information om hvornår jeres fællesrum skal være ryddet samt en oversigt over spærredage. Af den overordenede tidsplan kan I holde jer orienterede om, hvornår arbejdet går i gang i jeres blok.

 

Spørgsmål: Skal vi selv rydde fællesrummene, inden håndværkerene kommer?

Svar: Ja, beslutningen er truffet i Blokrådet (jf. BR-sag 521.b ”klargøring af fællesrum).

Når der tales om fællesrum, så henvises der i terrassehusene til østvendte rum (dem, der vender væk fra Frederiksborgvej). I Vestblokkene (Blok A, B og C) refereres der til alle fællesrum, der ligger inde i gangstrøget.

 

Spørgsmål: Er det alle depotrum, der skal ryddes?

Svar: Nej. Håndværkerne skal have adgang til el-installationerne i depotrummene tilknyttet D- og E-boliger. I depotrummene til D-boliger er el-installationen placeret bagerst i rummet. I depotrummene til E-boliger er el-installationen placeret cirka 1 meter inde i rummet. Beboeren til det enkelte depotrum, skal selv sørge for, at det er ryddet i en sådan grad, at håndværkeren kan få adgang til el-installationen. Dette vil fremgå af separate varslinger. 

 

Spørgsmål: Skal der også lægges nyt gulv i blokkenes selskabslokaler?

Svar: Nej. Selskabslokalerne i terrassehusene er placeret mod vest, og gulvbelægningen i disse er anderledes end på gangstrøget. Disse er altså ikke en del af projektet. Netop derfor henvises der også i BR-sag 521.b til, at I kan vælge at opbevare inventar og lignende fra jeres fællesrum i jeres selskabslokale.

 

Spørgsmål: Hvor parkerer vi vores cykler og barnevogne i den periode, hvor der arbejdes i blokken?

Svar: Der etableres midlertidige aflåste cykelrum i P-niveau og på stiniveau opsættes der cykelstativer.  Der etableres også midlertidige aflåste barnevognsrum i stiniveau.

 

Spørgsmål: Rengøres blokken, når arbejdet er færdigt?

Svar: Efter aflevering af blokken bliver den hovedrengjort. Der er også lagt en rengøring ind, når murerentreprisen er udført.

 
Vægfarve i indre gangstrøg

Spørgsmål: Hvilken farve får væggene i gangstrøgene?

Svar: Blokken kan vælge mellem 3 farver – farverne er identiske med de farver, som man på nuværende tidspunkt kan vælge i den 5-årlige malerturnus. Blokken vil modtage et skema, hvor der bl.a. skal udfyldes den valgte farve – det er op til husmødet i blokken at udfylde skemaet og returnere det. Alle beboere vil blive varslet vedr. deadline for valg af bl.a. farver til vægge.

 

Adgang til min bolig

Spørgsmål: Hvor lang tid inden spærredagene, bliver den enkelte beboer varslet?

Svar: Den enkelte beboer vil blive varslet 3-4 uger samt 3 dage inden spærredagene. Afspærring af spindeltrapperne vil ligeledes blive varslet til beboerne med samme varslingsfrister. Spindeltrapperne vil være afspærret i 2-3 uger -  dog ikke samtidigt. I forbindelse med udskift af gavldøre, vil der også være afspærret i 1-2 dage i den gavl, hvor der arbejdes. 

 

Spørgsmål: Ligger spærredagene i forlængelse af hinanden?

Svar: Spærredagene ligger placeret, så der maksimalt kan være spærret 2 dage i træk i tidsrummet kl. 8 - 16.

 

Spørgsmål: Hvad hvis der er særlige forhold så som nattearbejde, der gør, at jeg har behov for at sove om dagen, og jeg ikke kan komme ind og ud af min bolig?

Svar: Der vil i videst muligt omfang findes løsninger i samarbejde med Ejendomskontoret. Derfor må du meget gerne så tidligt som muligt melde til Ejendomskontoret, hvis du har særlige behov.

Med særlige behov henvises der ikke til ting som eksempelvis hundeluftning – dette vil være noget, den enkelte beboer selv skal finde en løsning på.

 

Spørgsmål: Hvordan får jeg min post, de dage, hvor der ikke er adgang til min bolig og dermed postkasseanlægget?

Svar: Der har været rettet henvendelse til PostNord, men det har ikke været muligt at få et svar fra dem. Løsningen bliver derfor, at der sættes en varsling op på gavldøre, så postmanden kan se, hvornår der er lukket, og så må de koordinere sig ud af det.

 

Spørgsmål: Hvad hvis man får behov for redningstjenester som brandvæsen og ambulance, når man ikke kan komme til og fra sin bolig?

Svar: Redningstjenester vil gå igennem områder, selv hvor der arbejdes.

 

Støj i forbindelse med arbejdet

Spørgsmål: Er der mange støjgener ved arbejdet? 

Svar: Støj kan ikke undgås. Borearbejdet som primært udføres af tømrene vil dog blive tilrettelagt, så støjgener fra boring forsøget samlet i 1 uge. 

Hjemmesiden bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies under dine indstillinger. Læs persondata- og cookiepolitik her.